BIJENVOLK IN UW TUIN !

bijenkast in tuin

Een bijenvolk in uw tuin? Het is eenvoudiger dan u denkt! Kijk hier!

 

BIJENZWERM ??

zwerm small

U heeft een bijenzwerm of wespennest in de tuin.

 Wat nu ??? 

 

EEN TUIN VOL MOOIS !

blauwe druifje

Bij-vriendelijke bloemen maken van uw tuin een feest! Kijk hier.

SPONSORING!

voerakker1 small

Help de bijen!
Stichting Bijenfonds Blaricum en Omstreken.

Sponsort u ook?

VITUSTUINTJE. De parochieraad van de Vitusparochie in Blaricum heeft het Vitustuintje naast het gemeentehuis beschikbaar gesteld voor het inzaaien een kleurrijk bijenzaadmengsel.

Lees meer...

Sponsoren gezocht!

U heeft vast wel gehoord dat de bijen het moeilijk hebben. Volgens wetenschappers zijn daarvoor verschillende oorzaken aan te wijzen. Een belangrijke oorzaak is de verschraling van het natuurlijke milieu (de zogenaamde bijenweide). Onze vereniging onderneemt verschillende activiteiten om hierin verbetering te brengen. Ieder jaar zaaien wij één of meerdere voerakkers voor insecten in en in het centrum van Blaricum beheren wij de St-Vitustuin van de parochie. Ook trachten wij onze omliggende gemeenten te bewegen tot een milieuvriendelijk groenbeleid. Ons plan "De Groene Meent" in het zogenoemde "Wachtend Land" in de Blaricummermeent is inmiddels gerealiseerd. Verder streven wij naar de aanleg van bloemrijk grasland in Blaricum, Huizen en Eemnes. Een duurzame methode voor de verbetering van biodiversiteit en tevens een verfraaiing van ons landschap. De aanleg is echter kostbaar, helpt u mee?

Meer weten over bloemrijk grasland? Kijk hier!

Word ook sponsor!
Om dit blijvend te kunnen bekostigen zijn wij op zoek naar sponsoren. U kunt ons steunen door geld te doneren aan de Stichting Bijenfonds Blaricum en Omstreken. U kunt uw bijdrage storten op Bankrekening NL62RABO01191.82.548 t.n.v. Bijenfonds Blaricum e.o.  

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met ons secretariaat.

Wie ons ook sponsoren:

rabobank logo activiteitenfondsblaricum logo gemeentehuizen logo
prins bernhard cultuurfonds logo logo albert heijn blaricum1 vnhead logo

 the new logo of rotary 3 638 lb

 logo KCE kringloopwinkelhuizen logo
 http://www.gerardvandentweel.nl/ logo Eemnes Eddy van IJken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer over onze voerakkers vindt u hier.

Meer informatie over De Groene Meent vindt u hier.

Lees meer over de St-Vitustuin.

 

 

Bijenschansen

Introductie.

Onze vereniging beheert 4 bijenschansen. 

-de Blaricumse bijenschans Steegland;

-de educatieve bijenschans op de kinderboerderij Huizen;

-de bijenschans Friesewal in Huizen

-de bijenschans bij de openbare begraafplaats in Eemnes.

De oudste en grootste schans is de Blaricumse bijenschans Steegland. Deze ligt tussen de Algemene Begraafplaats en de camping de Woensberg. Uit oude documenten blijkt dat het huidige zandpad "Caliskampweg" in de eerste helft van de vorige eeuw "Steeglandse weg" werd genoemd. Hieraan herinnert de naam van deze bijenschans.

Het idee voor het oprichten van een schans in Blaricum is ontstaan omdat er nog al wat imkers zijn die hun bijen thuis niet kwijt konden, onder meer, door wettelijke bepalingen inzake afstand van de openbare weg. schans1Een gezamenlijke standplaats buiten de bebouwde kom was dan ook een vurige wens van veel leden, mede omdat dat een prachtige ontmoetingsplaats is voor collega imkers. We hebben eerste een paar jaar, samen met de imkersvereniging uit Laren in het Bosje van Six gestaan op onoverdekte beunen. Daar is dan ook het idee van een eigen Blaricumse overdekte bijenschans ontstaan. De bouw werd mogelijk dankzij subsidie van de provincie Noord-Holland. De leden van onze vereniging hebben de schans in 1990 gebouwd onder deskundige leiding van aannemer Jan de Gooyer, destijds zelf ook imker. De schans werd officieel geopend door de toenmalige burgemeester van Blaricum, mevr. Le Coultre, die het streven van onze vereniging naar een eigen schans altijd enthousiast heeft gesteund. 

De Kinderboerderij Huizen.

De imkersvereniging Blaricum en Omstreken beheert ook de educatieve schans op de Kinderboerderij Huizen.

Zie onderstaande foto.

schans kinderboerderij sm

Deelname.

Om in aanmerking te komen voor plaatsing van bijenvolken op één van onze bijenschansen dient u lid te zijn van onze vereniging. Indien er nog ruimte beschikbaar is kan toestemming worden verleend door de schansbeheerder.

Reglement.

Onderstaand treft u het voorlopig reglement aan dat geldt voor alle deelnemers aan één van onze bijenschansen. Het bestuur ziet toe op de naleving van het reglement. Het reglement is voorlopig totdat het is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Het reglement is echter nu al volledig van kracht.

Klik hier voor het volledige reglement

Onderhoud Bijenschans

bijenschans

Vanaf april tot september vinden er regelmatig werkzaamheden op de bijenschans Steegland plaats. Naast de verzorging van de bijen is ook onderhoud van de schans en het bijbehorende groen noodzakelijk. Meestal treft u ons op zaterdagochtend op de schans. Wij staan u dan ook graag te woord als u vragen heeft over bijen en wat daarmee samenhangt en natuurlijk ook over onze vereniging.

In dit werkplan zijn de maandelijkse werkzaamheden op de schans vermeld.

WERKPLAN BIJENSCHANS “STEEGLAND” 2012

Januari:           Vooral rust, alleen ontmoeting op zaterdagmorgen.

Februari:         Vooral rust.

                        Bomen en struiken snoeien.

                        Eind van de maand middenterrein en vijver schoonmaken.

Maart:             Overzetten eventueel overtollige drachtplanten uit eigen tuin naar de schans

                        en de kruidentuin.

                        Bank weer naar buiten

                        Schuur, hek en stallen in de carbolineum zetten.

                        Laatste zondagmiddag van de maand open voor publiek.

April:              Pomp vrij maken.     

                        Grote schoonmaak schuur.

                        Groot onderhoud stallen.

                        Groot onderhoud terrein.

                        Laatste zondagmiddag van de maand open voor publiek.

Mei:                Gras maaien pad middenterrein.

                        Onderhoud eigen stal (hygiëne).

                        Middenterrein en kruidentuin vrij van onkruid maken.

                        Laatste zondagmiddag van de maand open voor publiek.

Juni:                Gras maaien pad middenterrein.

                        Onderhoud eigen stal (hygiëne).

                        Schoffelen kruidentuin.

                        Dak van de schuur repareren.

                        Laatste zondagmiddag van de maand open voor publiek.

Juli:                Gras maaien pad middenterrein.

                        Onderhoud eigen stal (hygiëne).

                        Na de linde gezamenlijk varroa bestrijden met mierenzuur.

                        Schoffelen kruidentuin.

                        Laatste zondagmiddag van de maand open voor publiek.

Augustus:       Gras maaien pad middenterrein.

                        Onderhoud eigen stal (hygiëne).

                        Schoffelen kruidentuin.

                        Laatste zondagmiddag van de maand open voor publiek.

September:     Onderhoud eigen stal (hygiëne).

                        Schoffelen kruidentuin.

                        Laatste zondagmiddag van de maand open voor publiek.

Oktober:         Grote schoonmaak schuur.

                        Groot onderhoud stallen.

                        Groot onderhoud terrein.

November:     Bladeren opruimen.

                        Dakpannen schoonmaken.

                        Bank naar binnen.

                        Pomp vorstvrij maken.

December:      Gezamenlijk varroa bestrijden met oxaalzuur.

                        Vooral rust, alleen ontmoetingen op zaterdagmorgen.

P.S. In het algemeen zullen de werkzaamheden op zaterdagmorgen plaats vinden.

Wie is online?

We hebben 51 gasten en geen leden online

U bevindt zich hier: Start Verenigingsactiviteiten