BIJENVOLK IN UW TUIN !

bijenkast in tuin

Een bijenvolk in uw tuin? Het is eenvoudiger dan u denkt! Kijk hier!

 

BIJENZWERM ??

zwerm small

U heeft een bijenzwerm of wespennest in de tuin.

 Wat nu ??? 

 

EEN TUIN VOL MOOIS !

blauwe druifje

Bij-vriendelijke bloemen maken van uw tuin een feest! Kijk hier.

SPONSORING!

voerakker1 small

Help de bijen!
Stichting Bijenfonds Blaricum en Omstreken.

Sponsort u ook?

Voerakkers.

Onze vereniging zaait jaarlijks een voerakker voor insecten in. Het inzaaien van braakliggende gronden met nectar en stuifmeel producerende gewassen dient meerdere natuurbelangen. Tijdens de bloei leveren zij voedsel aan bijen (waaronder de honingbij), hommels, vlinders en vele andere nuttige insecten. De gewassen leveren ook een positieve bijdrage aan een rijker bodemleven. Als na de bloei een rijkdom aan zaden en vruchten tot ontwikkeling komt, is er volop voedsel voor vogels en andere dieren. Dit is van belang omdat de afgelopen decennia een verschraling van het natuurlijke milieu van deze dieren heeft plaatsgevonden.

Het inzaaien van voerakkers is ook in het belang van boeren en tuinders, imkers, vogelliefhebbers en natuurbeschermers.
Daarnaast leveren dergelijke akkers een fraai en vooral fleurig landschapsbeeld op, waarvan alle inwoners en bezoekers van de gemeente Blaricum en in het bijzonder de natuurliefhebbers gedurende een groot deel van het jaar kunnen genieten.

zonnebloemen steegland small

Project inzaaien voerakkers.

Projectplan voor het inrichten van een voerakker voor insecten.

Opstellers: P. Broeksteeg, C. Bakker en G. van der Gant

 Algemeen

In dit document wordt een concreet plan uitgewerkt voor het inzaaien van voerakkers voor insecten. Het inzaaien van braakliggende gronden met nectar en stuifmeel producerende gewassen dient meerdere natuurbelangen. Tijdens de bloei leveren zij voedsel aan bijen (waaronder de honingbij), hommels, vlinders en vele andere nuttige insecten. De gewassen leveren ook een positieve bijdrage aan een rijker bodemleven. Als na de bloei een rijkdom aan zaden en vruchten tot ontwikkeling komt, is er volop voedsel voor vogels en andere dieren. Dit is van belang omdat de afgelopen decennia een verschraling van het natuurlijke milieu van deze dieren heeft plaatsgevonden.
Het inzaaien van voerakkers is ook in het belang van boeren en tuinders, imkers, vogelliefhebbers en natuurbeschermers.
Daarnaast leveren dergelijke akkers een fraai en vooral fleurig landschapsbeeld op, waarvan alle inwoners en bezoekers van de gemeente Blaricum en in het bijzonder de natuurliefhebbers gedurende een groot deel van het jaar kunnen genieten.

De vereniging streeft ernaar het aantal akkers uit te breiden.

De mate waarin een dergelijk plan succesvol kan zijn is uiteraard mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Akker1

Hier ziet u een tweetal foto’s van onze voerakkers die mede dankzij subsidie van de Rabobank en het Gemeenschapsfonds Blaricum door onze vereniging werden ingezaaid. Met genoegen hebben wij de bewonderende en lovende woorden van vele wandelaars in ontvangst genomen.

 

 

Sponsoring.

voerakker2

Aan het inzaaien van voerakkers zijn kosten verbonden. Onze vereniging zorgt voor de organisatie en onze leden leveren een bijdrage door zelf zoveel mogelijk werkzaamheden te verrichten. Toch is extra financiering noodzakelijk, omdat onze (kleine) vereniging de kosten slechts in beperkte mate kan dragen. Wij zijn daarom op zoek naar sponsoren. Ook zijn wij op zoek naar geschikte akkers. Mocht u of uw bedrijf als sponsor willen optreden, of kunt u een (braakliggende) akker ter beschikking stellen, neem dan contact met ons op.

 Akkers

Sedert een aantal jaren kan onze vereniging een akker (Zandpad) van ca. 0,3 ha. pachten. Deze akker ligt langs het zandpad dat vanaf de Blaricumse begraafplaats richting de dorpskern Blaricum loopt. De akker ligt dicht bij de Blaricumse bijenschans Steegland, zodat ook de bijenvolken van de imkervereniging Blaricum er in ruime mate van kunnen profiteren. Indien de vereniging over voldoende financiële middelen kan beschikken dan kunnen ook de akkers Steegland en Bergweg worden ingezaaid. 

Voor een situatieschets zie bijlage.

Zaadmengsels

Het is de bedoeling om de akker jaarlijks tweemaal in te zaaien. Eerst met bladrammenas en phacelia (bloeiperiode van mei - juni) en daarna met een mengsel met overwegend boekweit (bloeiperiode van ca. augustus - september). Om een fraaie akker te verkrijgen wordt het boekweit vermengd met enkele kleurrijke drachtplanten, zoals bijvoorbeeld phacelia en/of gele mosterd.

Indien we over voldoende financiele middelen beschikken dan willen wij de akker verdelen in verschillende stroken en alle stroeken gelijktijdig inzaaien met o.a. phacelia, gele mosterd, bladramenas en boekweit of een zogenaamd drachtplantenmengsel. Genoemde drachtplanten zijn geschikt voor de schrale Blaricumse zandgrond. Dit kan een fraaie en kleurrijke akker opleveren.

Informatiebord

Bij de akker wordt een informatiebord geplaatst met informatie over de akker, de ingezaaide gewassen en de sponsor.

Activiteiten

In onderstaande tabel is de planning weergegeven van alle activiteiten die voor de realisatie van dit plan nodig zijn. Tevens is vermeld in welke periode deze activiteiten moeten worden uitgevoerd. Omdat de leden van de vereniging verschillende activiteiten ondersteunen, kunnen de kosten worden gedrukt.

Activiteitenplanning voerakker

Akker Zandpad  
Activiteit Periode
Afsluiten pachtcontract maart
Ploegen/eggen maart
Aanschaf zaaigoed: bladramenas en phacelia, gele mosterd maart
Zaaien april
Informatiemateriaal mei
Ploegen en eggen juli
Aanschaf zaaigoed Boekweit, Phacelia / Gele Mosterd juli
Zaaien juli
Informatiemateriaal augustus
Gewas opruimen oktober

Bijlage Situatieschets.

Voerakkers tekst

Wie is online?

We hebben 83 gasten en geen leden online

U bevindt zich hier: Start Onze vereniging Activiteiten Voerakkers